La radioactivitat: Mesures i barreres de protecció

Aquest mòdul interactiu permet mesurar mitjançant un detector de radioactivitat Geiger, els diferents nivells de radiació natural existents, des del que hi ha a l'ambient que ens rodeja, fins arribar al que tenen diversos minerals i roques amb diferents percentatges d'urani, tori i radi.

A més, l'equip permet d'interposar diferents tipus de barreres, com formigó, plom, vidre emplomat, etc.; entre el mineral font de la radiació i el detector i així poder-ne valorar la seva efectivitat en quan al blindatge o protecció que donen aquests materials davant les partícules αß i γ ionitzants.

 

fossil_cranc.jpg