Aplicacions dels materials petris

 Conjunt de 8 expositors oberts que presenten la utilitat dels materials geològics i ensenya els passos més importants per obtenir ciment, formigó, maons, àrids i la situació dels principals jaciments d'aigües minerals de Catalunya. Darrerament s'hi ha incorporat l'expositor "Formigó per fer a la Lluna".

Al departament d'Enginyeria de la Construcció de la UPC, s'han fet estudis i assajos per obtenir morter i formigó sense aigua, ideals per ser preparats a la Lluna i establir-hi bases permanents.

Fonent sofre i barrejant-lo amb àrids prèviament escalfats a 160ºC, en proporcions determinades, s'obté una barreja termoplàstica que al refredar-se es transforma en morter o formigó segons el tamany de l'àrid utilitzat, amb una resistència igual o superior al morter o formigó fets amb ciment Pòrtland.

La durabilitat en ambients àcids o salins és molt bona, té una alta resistència a la fatiga, és impermeable i al cap de 24 hores ja ha assolit el 80% de la seva resistència final.

Característiques obtingudes a partir del procés de cristal·lització del sofre quan es refreda, a diferència del morter i formigó fets amb aigua i ciment, que endureixen a partir de reaccions d'hidratació.

composicio_moli.jpg