Minerals dels Països Catalans (ordenats segons DANA)

Dins de quatre vitrines hi ha la col.lecció sistemàtica de minerals dels Països Catalans classificats segons DANA (elements, sulfurs, òxids, ... silicats). La majoria són mostres procedents de la recerca que fa el propi personal del museu, a més d'algunes donacions particulars.
La part baixa de les vitrines està ocupada per mostres grosses de diferents minerals i alguna roca. Els minerals d'aquestes vitrines més els que hi ha guardats en el fons del museu, constitueixen una col.lecció molt complerta de la mineralogia del Països Catalans.

fossil_cranc.jpg