Minerals d'altres Països del Món (ordenats segons DANA)

Dins de cinc vitrines hi ha la col.lecció sistemàtica d'altres països del món, classificats segons DANA (elements, sulfurs, òxids, ... silicats). La majoria són mostres procedents de la recerca que fa el propi personal del museu, una bona part procedeixen de donacions particulars i algunes són adquisicions.
La part baixa de les vitrines està ocupada per mostres grosses de diferents minerals i algunes roques. Els minerals d'aquestes vitrines junt amb els que es guarden en el fons del museu, formen una representativa col.lecció dels minerals d'altres països del món.

fossilcargols.jpg