Vitrines amb aplicacions industrials dels minerals (VII)

En aquesta vitrina s'hi pot veure com el sofre és utilitzat per fabricar la pólvora i els neumàtics; com el liti s'utilitza per preparar medicaments, piles elèctriques; com el corindó té utilitats per a la indústria com a bon abrasiu que és i quan és vermell o blau i a la vegada transparent, esdevé una pedra preciosa com el rubí o el safir.
El quars té moltíssimes aplicacions en la indústria electrònica, en joieria, com abrasiu i fins i tot com a medicament. El grafit, de gran utilitat en la indústria, és una de les fonts per fabricar el grafè, material molt important en el futur de la indústria electrònica.

 

 

fossil_cranc.jpg