Els meteorits

Els meteorits són fragments de material extraterrestre compostos per silicats i metalls, que han pogut arribar a la superfície de la Terra. Molts tenen edats de formació pròximes als 4.500 milions d'anys. La velocitat, l'angle d'entrada a l'atmosfera i la massa del meteorit determinaran la possibilitat d'arribar a la Terra.
Un d'aquests meteorits es pot tocar amb els dits i comprovar com un imant s'hi enganxa fortament.

 

fossilcargols.jpg