Vitrines amb aplicacions industrials dels minerals (II)

En aquesta vitrina es poden veure els diferents tipus de ferros i acers que es poden treure del mineral font, que és l'hematites (òxid de ferro) i que combinat amb minerals de níquel, de volfram, de manganès, etc. s'obtenen els diferents acers al níquel, al volfram, al manganès, ... amb diferents característiques tècniques i en conseqüència diferents utilitats.

fossilcargols.jpg