Roques Metamòrfiques

En aquesta vitrina s´hi exposen una representació de les principals roques metamòrfiques, tant les formades per metamorfisme de contacte (temperatura), com les formades per metamorfisme regional (pressió i temperatura combinades).
Properament una pantalla interactiva donarà informació detallada de cadascuna d'aquestes roques exposades: com s'han format, minerals que les composen, la seva utilitat, com es treballen, etc.

fossil_petxinal.jpg