Éssers formadors de roques

En aquest expositor presentem vuit roques sedimentàries d'origen orgànic. Cadascuna d'elles és presentada mitjançant el fòssil o grups de fòssils de què està constituïda. Es fa referència als ambients sedimentaris on s'han format i als jaciments representatius d'aquestes roques.

Seguint la línia didàctica d'aquest museu es complementa amb informació referent a les aplicacions industrials o científiques que obtenim d'aquestes roques, les quals són molt diverses degut a la diversitat de textura i mineralògica de les roques exposades.

 

 

fossil_cranc.jpg