Recerca a la UPC (1)

Un dels fruits de la recerca a la UPC és el disseny d'un microxip amb el silici (Si) de base extret del quars, en àmplies aplicacions com en el circuit electrònic d'un marcapassos pel cor o bé la fabricació de cèl·lules solars que transformen la llum solar en energia elèctrica.

composicio_mobil.jpg